Změnit jazyk CZ EN

Obor EPS - Elektronická požární signalizace

Komplexní řešení elektronických systémů budov

Obor EPS

Analogová lineární teplotní detekce
Nabídka kabelů pro požární signalizaci
Evakuační rozhlas

Nabídka elektronické požární signalizace (EPS) německého výrobce JOB detectomat je založena na adresných systémech umožňujících rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách.


Současnou nabídku tvoří řada autonomních hlásičů, řada hlásičů k systémům EZS a klasické EPS a dále adresné analogové ústředny s možností instalace adresných požárních detektorů a dalších prvků (sirény, majáky, manuální tlačítka, konvenční a speciálních hlásiče), certifikované požární kabely a množství doplňků.


Firma Variant plus je členem Cechu EPS a dále je klasifikovaným partnerem německého výrobce JOB detectomat.


Pro instalaci systému EPS platí v ČR nutnost certifikace systému EPS dle nařízení vlády 163/2002 Sb. STO (stavebně technické osvědčení).

Protokol STO
Certifikát STO

Pro instalaci systému EPS platí v ČR normativy a Vyhlášky

Vyhláška 23/2008 Sb.
Vyhláška 246/2001 Sb.
Vyhláška 268/2011 Sb.
Vyhláška 221/2014 Sb.

Pro potřeby projekce, instalace a provozu máme pro montážní firmy a projektanty zpracovány veškeré manuály v češtině (včetně SW). Dále nabízíme bezplatné semináře a individuální projektové konzultace. Součástí dodávky systému EPS je oživení na místě instalace v rozsahu jednoho dne.

Základní příručka EPS
Provoz EPS
Protokol o kontrole

Naši hlavní partneři

  • Paradox
  • Detectomat