Změnit jazyk CZ EN

Obor EPS - Elektronická požární signalizace

Komplexní řešení elektronických systémů budov

Obor EPS - Elektronická požární signalizace

Analogová lineární teplotní detekce
Nabídka kabelů pro požární signalizaci
Evakuační rozhlas

Nabídka elektronické požární signalizace (EPS) německého výrobce Detectomat je založena na adresných systémech umožňujících rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách.


Současnou nabídku tvoří řada autonomních hlásičů, řada hlásičů k systémům EZS a klasické EPS a dále adresné analogové ústředny s možností instalace adresných požárních detektorů a dalších prvků (sirény, majáky, manuální tlačítka, konvenční a speciálních hlásiče), certifikované požární kabely a množství doplňků.


Firma Variant plus je členem Cechu EPS a dále je klasifikovaným partnerem německého výrobce JOB detectomat.


Pro instalaci systému EPS platí v ČR nutnost certifikace systému EPS dle nařízení vlády 163/2002 Sb. STO (stavebně technické osvědčení).

Certifikát STO

Pro instalaci systému EPS platí v ČR normativy a Vyhlášky

Vyhláška 23/2008 Sb.
Vyhláška 246/2001 Sb.
Vyhláška 268/2011 Sb.
Vyhláška 221/2014 Sb.

Pro potřeby projekce, instalace a provozu máme pro montážní firmy a projektanty zpracovány veškeré manuály v češtině (včetně SW). Dále nabízíme bezplatné semináře a individuální projektové konzultace. Součástí dodávky systému EPS je oživení na místě instalace v rozsahu jednoho dne.

Základní příručka EPS
Provoz EPS
Protokol o kontrole

Pozvánky


Naši hlavní partneři

  • Paradox
  • Detectomat