Změnit jazyk CZ EN

Co znamená GDPR pro kamerové systémy

Komplexní řešení elektronických systémů budov

Co znamená GDPR pro kamerové systémy

Jedná se o regulaci na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (General Data Protection Regulation) v Evropské unii. Tento předpis dle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, platný od 25. května 2018, se dotýká  i oblasti CCTV (odkaz na plné znění českého přepisu).

Tato problematika je u nás aplikována prostřednictvím ÚOOÚ (Úřadu pro ochranu osobních údajů). V současné době se jedná o povinnost oznámit provozování kamerových systémů u tohoto úřadu.

Správce osobních údajů, z § 5 zákona 101/2000 Sb. kamerového systému, bude mít od května 2018 povinnost vést záznamy o činnostech zpracování osobních údajů kamerovým systémem ve své evidenci (např. provozní knihu CCTV). Záznamy pak musí obsahovat všechny povinné údaje, které jsou nyní uváděny při oznamovací povinnosti. Doporučujeme tedy vytisknout si registrační formulář ihned po registraci a uchávavat ho spolu s provozní knihou kamerového systému.

V případě, že správce hodlá zpracovávat osobní údaje s vysokým rizikem na práva a svobody fyzických osob, je povinen vykonat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (PIA tj. Privacy Impact Assessment) před zprovozněním kamerového systému ve veřejně přístupných prostorech. Toto posouzení vlivu musí obsahovat alespoň systematický popis operací zpracování, účely zpracování oprávněných zájmů správce, posouzení nezbytnosti, přiměřenosti zpracování s ohledem na účel, posouzení rizik a svobod subjektů, plán opatření k řešení rizik.

Podpora výrobce kamerových systémů Dahua pro odpovídající užívání dle GDPR je následující:

  • autorizace přístupu
  • logování operací
  • překrytí citlivých oblastí
  • autorizovaný přenos dat

Jednotlivá zařízení je možné po aktualizací na nejnovější verzi firmwaru uzpůsobit, aby vyhověla požadavkům na GDPR.


Naši hlavní partneři

  • Paradox
  • JOB detectomat